VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Žiaci z I. E na Dni otvorených dverí v Slovenskej agentúre životného prostredia

Žiaci z I. E na Dni otvorených dverí v Slovenskej agentúre životného prostredia

Dňa 27. 9. 2022 sa v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrice uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili aj žiaci I. E triedy a 4 žiačky IV. E triedy, spolu s majsterkami odborného výcviku.  Nakoľko sa agentúra nachádza v bezprostrednej blízkosti našej školy, cesta trvala len chvíľku a my sme čoskoro mohli obdivovať zaujímavé okolie a interiér tejto organizácie.

Už pred budovou nás privítal pán Mgr. Andrej Šijak, ktorý sa zaoberá najmä vzťahom ľudí a prírody, zmenami klímy a environmentálnou výchovou. Slovenská agentúra životného prostredia okrem iného  realizuje aj rôzne školenia pre zamestnancov štátnej správy, ale aj pre učiteľov a prednášky pre školy.  V Slovenskej agentúre životného prostredia  pracuje  približne 380 zamestnancov, z toho až 120 sa nachádza v Banskej Bystrici.

Dnes nám chceli predstaviť niektoré svoje projekty, ktorými sú napríklad Obnova rodinných domov a Menej áut, viac života.  Tento projekt je zameraný na širokú verejnosť a cieľom je vymeniť autá za iné ekologické dopravné prostriedky, napríklad bicykle, elektro-bicykle alebo kolobežky. V rámci projektu sú naplánované aj praktické opatrenia. Jedným z nich  je  inštalácia prístrešku na bicykle so zelenou strechou, ktorá by pomáhala znižovať teplotu a podporila by miestnu prírodu. Predstavili nám plán renovácie areálu SAŽP, ktorý sa nazýva KAVA. Neznamená to však obľúbený nápoj väčšiny z nás, ale Klimatický a výučbový areál priamo v areáli Agentúry životného prostredia. Projekt pôsobil naozaj veľmi zaujímavo. O to viac, že sa nachádza hneď v susedstve našej školy a budeme si ho môcť kedykoľvek užiť. V areáli by totiž malo dôjsť k výstavbe viacerých kŕmidiel pre hmyz a vtáky, vyvýšené záhony, kompostovisko, amfiteáter, kde sa budú hrať rôzne divadielka, ale aj prednášať resp. realizovať rôzne workshopy,  prípadne premietať filmy, dažďová záhrada, ktorá bude zbierať dažďovú vodu a ekologické parkovisko s povrchom, cez ktorý sa voda dostane do pôdy. Krátkym videom, ktoré bolo vlastne  animáciou plánovaného klimatického areálu, pán Šijak ukončil predstavenie činnosti agentúry.

Následne sa nám prihovorila pani Ing. Jana Pavlíková, ktorá sa zameriava na kvalitu ovzdušia. Predstavila nám projekt Populair, ktorý vznikol kvôli zhoršenej kvalite ovzdušia v mestách a na dedinách. Dozvedeli sme sa, že Slovnaft v Bratislave spôsobuje znečistenie Bratislavy a priľahlých obcí najmä poľnými horákmi bez filtra a produkovaním smogu, ktorý spôsobuje zlé podmienky pre život ľudí bývajúcich v blízkosti továrne. Potešili sme sa, že tam nežijeme, aj keď ovzdušie v Banskej Bystrici tiež nie je najčistejšie. Znečistenie ovzdušia má nežiaduce účinky hlavne  na zdravie, spôsobuje  alergie, zmenu v zložení krvi a mnohé iné závažné zdravotné problémy. V Banskej Bystrici je najväčším zdrojom znečistenia ovzdušia doprava.

Táto jej prednáška bola interaktívna a pani Janka  po každej správnej odpovedi odmenila jej autora cukríkom. Nakoniec sme vytvorili dvojice, resp. trojice a pán Šijak rozdal krátke testy, prostredníctvom ktorých sme odpovedali na kvízové otázky pod názvom „Viem sa správať šetrnejšie ku klíme?“. Víťazmi sme boli nakoniec všetci, pretože sme pozorne počúvali a správne odpovedali. Za odmenu si každý odniesol jedno ekologické pero, ktoré píše písomky, ako nám pán Šijak prezradil,  len na jednotky. A touto pozitívnou informáciou sa s nami aj rozlúčil.

Bolo to prvé podujatie prvákov, ktoré počas vyučovania odborného výcviku absolvovali a tak nás, ako staršie spolužiačky, zaujímal aj ich názor. „Páčila sa nám myšlienka, ktorú nám predniesli zamestnanci SAŽP. Zmena životného prostredia na nás veľmi pôsobí, preto sme naklonené ich projektu. Náhrada dopravných prostriedkov ako je auto za ekologickejšie spôsoby dopravy,  je veľmi dobrý začiatok. Prezentácia bola nielen poučná, ale aj veľmi dobre spracovaná. Ako žiaci sme mohli vyjadriť svoj názor, zapojiť sa do aktivít a záverečného kvízu,“ vyjadrili sa Sára Priebojová a Simona Stachová. Za povšimnutie však stojí aj názor Lenky Verónyovej: „Podľa mňa je  určite potrebné začať riešiť našu planétu a to, ako sa k nej správame. Nápad s elektrickým bicyklom sa mi veľmi zapáčil a myslím si, že keby ľudia prestali toľko používať autá a namiesto toho sa prešli do práce  pešo či na bicykli, mohli by každý svojím dielom pomôcť tejto planéte“.

Autorka: Mária Kosoňová, IV. E

Foto: Zuzana Lišuchová, majsterka OV

 

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }