VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Okresný úrad, odbor  Živnostenského podnikania v Banskej Bystrici privítal pracovníkov marketingu zo IV. E

Okresný úrad, odbor Živnostenského podnikania v Banskej Bystrici privítal pracovníkov marketingu zo IV. E

Na odbornom výcviku sa v štvrtom ročníku budeme venovať vypracovaniu podnikateľského plánu a živnostenskému podnikaniu. Pani majsterka nám preto zabezpečila exkurziu spojenú s workshopom na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, odbor  Živnostenského podnikania. 

Stretli sme sa na pôde klientskeho centra tohto úradu, kde nás už čakala pani Ing. Andrea Hodermarská, ktorá nám následne vysvetlila princípy živnostenského podnikania.  V úvode jej prednášky  sme sa dozvedeli, čo to je živnosť a  za akých podmienok ju môžeme  prevádzkovať. Sú tri a to dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. V prípade, ak človek bol súdne trestaný, záleží na tom, či bol odsúdený podmienečne alebo nepodmienečne. Pokiaľ to bol majetkový alebo hospodársky zločin, nemôže začať podnikať ako živnostník. Následne nám vymenovala druhy živnosti a podrobne ich vysvetlila. Spomenula nám aj Živnostenskú komoru, ktorá zabezpečuje školenia alebo preškolenia pre remeselnú živnosť. Pokiaľ niekto má  záujem o takéto školenie alebo preškolenie, je potrebné ísť na Úrad práce alebo priamo na Živnostenskú komoru. Potom sa presunula k poplatkom, ktoré sú spojené s vybavovaním živnosti. Elektronická žiadosť je o polovicu lacnejšia. Ďalej nám povedala príbeh, s ktorým sa v poslednom období stretla. Spočíval v tom, že na Živnostenský úrad prišiel mladý muž, ktorý mal aktívnu podnikateľskú činnosť, ale chcel si doplniť ďalšie predmety podnikania. Tu však zistil, že po výmene názorov mu rodičia zrušili trvalý pobyt a tým prišiel aj o miesto podnikania. Toto zapríčinilo,  že nemohol pokračovať vo svojej činnosti. Mladý muž tak musel ísť za rodičmi, aby mu dali súhlas na to, že bude vykonávať aj naďalej svoju činnosť v ich dome.  

Dozvedeli sme sa aj množstvo ďalších nových informácií ako napríklad, že živnostenské podnikanie je možné pozastaviť, v súčasnosti na neobmedzenú dobu, pred pandémiou to bolo však obmedzené na dĺžku minimálne 6 mesiacov a maximálne 4 roky. Tiež sme sa dozvedeli, že po ukončení podnikania môžeme kedykoľvek znovu začať a IČO nám ostane rovnaké. Pani Ing. Hodermarská nám poskytla aj štatistické údaje o počte podnikateľov v rámci Banskobystrického kraja a tiež okresu Banská Bystrica. 

Po pútavom výklade o živnostenskom podnikaní sme sa presunuli k terminálu na kolky a tiež na zaplatenie žiadosti na rôzne typy živností. Na klientskom centre sa nachádza  terminál, kde sa dá platiť len kartou, ale o poschodie nižšie sa platí aj hotovosťou. Postupne sme sa presunuli k pracovníčkam klientskeho centra, ktoré práve vybavovali zákazníkov. Pani Ing. Hodermarská nám ukázala aj vzor Osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Určite som sa dozvedela niečo nové ohľadom založenia živnosti. Nevedela som, že je to také náročné a že k tomu  treba tak veľa administratívy. Živnostenský úrad nám však veľmi pomôže s vybavením živnosti a to tým, že si dokážu všetky dokumenty získať sami,“ vyjadrila sa spolužiačka Amália Boháčová.

Kamila Revayová si myslí, že všetky informácie, ktoré sme na Okresnom úrade, odbore Živnostenského podnikania v Banskej Bystrici získali, budú pre nás veľmi dôležité, či už počas štúdia alebo  v budúcnosti, ak si budeme chcieť založiť živnostenské podnikanie. A to si myslíme aj my ostatní. Ďakujem za túto príležitosť.

Autorka: Mária Kosoňová, IV. E

Foto: Amália Boháčová, IV. E

 

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }