VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Asertivita nám umožňuje zvládnuť aj agresívneho zákazníka

Asertivita nám umožňuje zvládnuť aj agresívneho zákazníka

Pracovníci marketingu z prvého ročníka absolvovali tak ako po iné školské roky počas odborného výcviku tréning asertívneho správania a vybavovania zákazníka, ktorý je často agresívny. Ako postupovať a ako reagovať na nevhodnú, či už oprávnenú alebo neoprávnenú kritiku zo strany zákazníka, im sprostredkoval Ing. Ján Krchňavý, prevádzkovateľ niekoľkých špecializovaných predajní Telekom a náš dlhoročný spolupracovník. Uvádzaním príkladov z praxe žiaci lepšie pochopia učivo a tréningom simulovaných situácií získavajú potrebné odborné zručnosti. Aj tentokrát sa žiaci aktívne zapájali a mnohí navodili aj humorné situácie, ktoré vyplývali hlavne z toho, že majú ešte málo odborných zručností.

Nina Maruniaková zhodnotila toto podujatie ako workshop, ktorý síce pre nedostatok času pána Krchňavého netrval dlho, ale vďaka tomu žiaci nestratili ani na chvíľu záujem a tréning  ich neprestával  baviť. „Pán Krchňavý nám  problematiku rýchlo a stručne opísal,  zbytočne sme sa nezdržiavali, a preto sa mi dnes na workshope páčilo. Zo začiatku som bola kľudná, ale potom som začala mať trochu stres. Realizovali sme v dvojiciach konverzácie medzi zákazníkom a predajcom. Bola som v poradí druhý pár a mojím zákazníkom bol pán                   Ing. Krchňavý. Je to predsa odborník a preto som bola dosť v strese z toho, že som mu musela vysvetľovať veci, ktoré som nevedela dostatočne opísať,  lebo som ich doteraz brala ako samozrejmosť, ktorú vie každý. Dostala som pochvalu a keď aktivita skončila, bola som spokojná. Workshop sa mi aj napriek stresu veľmi páčil.“    

Aj Lenke Verónyovej sa dnešný  workshop  veľmi páčil:  „Aj sme sa zabavili. Skúšali sme si, ako byť dobrý predajca, mali sme zvládnuť rôzne typy zákazníkov, napr. aj  agresívneho. Ja som spolupracovala so Simou, ona bola kupujúci a ja predavač. Veľmi sme sa pri tom nasmiali, keďže Sima bola veľmi kreatívna. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií a hlavne som si uvedomila, ako je veľmi dôležité aktívne počúvať.“  

Jednou z dvojíc bol aj Matúš Melicherčík a Sára Priebojová. „Pánovi Ing. Krchňavému som veľmi vďačný za nové skúsenosti, ktoré nám umožnil získať. Je to naozaj odborník z praxe a veľmi si prajem, aby sa podobné  workshopy opakovali aj v budúcnosti. Naozaj mi to dáva veľa a ďakujem za tieto možnosti,“  vyjadril sa Matúš.

A ja verím, že si naši   žiaci aj vďaka tejto skúsenosti lepšie poradia na svojich pracoviskách, či už počas odbornej praxe alebo vo svojom  budúcom zamestnaní. Pán Ing. Ján Krchňavý je pre žiakov nielen dobrým príkladom úspešného pracovníka marketingu, ale aj veľmi dobrou motiváciou na ceste ich profesionálneho rastu, za čo mu naozaj patrí poďakovanie.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová
Foto: Matúš Melicherčík, I. E

 

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }