VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Remeslo má zlaté dno

Remeslo má zlaté dno

Alebo Deň otvorených dverí a  Burza stredných škôl na Základnej škole Spojová 14 v Banskej Bystrici. Aj tento rok si budú deviataci na základných školách klásť otázku Kam na strednú školu? Čas podávania prihlášok sa pomaly blíži a na Slovensku sa opäť organizujú rôzne podujatia umožňujúce propagáciu študijných odborov  stredných škôl žiakom končiacich ročníkov základných škôl. Jedným z nich bolo práve spomenuté podujatie, ktorého sme sa zúčastnili aj my. 

Už niekoľko dní žila naša škola prípravami na toto podujatie a každý z dvanástich zúčastnených pedagogických zamestnancov a šestnástich  žiakov sa snažil o to, aby vo štvrtok 24. 11. 2022 čo najpútavejším spôsobom sprostredkoval hlavné činnosti svojho vyučovacieho predmetu siedmakom, ôsmakom a deviatakom ZŠ Spojová,  ale aj ich rodičom. A aj na Základnej škole  Spojová bolo rušno. Štrnásť stredných odborných a umeleckých škôl z Banskej Bystrice, Zvolena, ale aj z Hodruše – Hámrov sa rozišlo do vopred určených učební a pripravovalo sa na prezentáciu. Zástupcov jednotlivých škôl privítala v zborovni učiteľov Mgr. Šárka Kováčová, riaditeľka ZŠ Spojová, spolu so svojimi zástupcami a vychovávateľkou. Vo svojom príhovore zdôraznila dôležitosť jednotlivých profesií a neustály nedostatok odborníkov či už v  remeslách alebo v službách.  Za pozvanie poďakoval náš pán  riaditeľ, Ing. Štefan Balogh, ktorý tiež zdôraznil dôležitosť profesionálnej prípravy žiakov na stredných odborných školách, ktorá im umožňuje uplatniť sa na trhu práce.

 Naša škola mala k dispozícii dve učebne. Jedna patrila grafikom digitálnych médií, kde mali žiaci možnosť naučiť sa servítkovú techniku a tiež maľovanie na drevo.   Grafici digitálnych médií im predstavili prácu s 3D modelovaním a 3D tlačou, najviac však zaujala práca s virtuálnou realitou a takmer každý si ju chcel vyskúšať.   V tejto učebni pútali pozornosť aj hravé formy vyučovania anglického jazyka. Okrem učebníc, z ktorých sa žiaci učia, si mohli vyskúšať aj rôzne hry ako napr. dixi karty, rôzne doplňovačky, spájačky, hracie kocky a pexeso, s ktorým si žiaci 7. až 9 .ročníka mohli precvičiť slovnú zásobu.

Druhá učebňa patrila prezentácii mechanikov počítačových sietí, správcom inteligentných a digitálnych systémov, technikov informačných a telekomunikačných technológií, pracovníkom marketingu a klientskym manažérom pošty. No nechýbala tu ani fyzika. A čo všetko tu mohli vidieť? Milovníci techniky firemnú telefónnu sieť pozostávajúcu z IP telefónnej ústredne, analógových telefónov a digitálnych VoIP telefónov. Táto zaujala aj mnohé dievčatá, ktoré si telefonovanie aj vyskúšali. Nemenej zaujímavý bol aj historický poľný telefón.  Technici im prezentovali aj to, ako spájkovať, aké zapojenia sa spájkovaním dajú dosiahnuť a čo všetko si môžu zostrojiť. Najväčší úspech malo autíčko, ktoré reagovalo na zvuk a v určitých frekvenciách zmenilo svoj smer.

Tých, ktorí inklinujú k ekonomike, zaujali komunikačné hry, ktoré pripravili pracovníci marketingu a tiež rôzne aktivity určené na zvyšovanie finančnej gramotnosti, ako riešenie rôznych rébusov, hrebeňovka alebo pexeso. Videli, ako postupovať pri prieskume trhu alebo ako zrealizovať  reklamnú kampaň. Svoje špecifické činnosti im prezentovali aj klientski manažéri pošty. 

Aj keď fyzika vo všeobecnosti nepatrí medzi obľúbené predmety, náš kolega Mgr. Miroslav Slotta zaujal žiakov ZŠ svojimi pokusmi. Všeobecné informácie o škole a odpovede na všetky otázky poskytol žiakom, ale aj rodičom Mgr. Ján Hôrecký a počas celej  prezentácie dvaja štvrtáci, pracovníci marketingu, realizovali anketu, do ktorej sa zapojilo asi sto žiakov, ktorí, podobne ako my hodnotili Deň otvorených dverí na svojej škole ako veľmi dobré a prínosné podujatie.

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OVY

Foto: Ema Smolková, IV. B

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }