VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

"Hour of Code"  - Hodina Programovania

"Hour of Code" - Hodina Programovania

V týždni od 5. do 11. decembra 2022 prebiehalo na našej škole podujatie Hodina programovania, ktoré sa koná každý rok počas Týždňa informatiky.

Tento rok sme ho zorganizovali trošku netradične J.

Súčasťou "Hour of Code" neboli len žiaci našej školy, ale aj žiaci základných škôl. Našim cieľom bolo ukázať to, že programovanie nie je len o príkazovom riadku, ale možnosti programovania sú rôzne a môžu byť aj zábavné J.

Na hodine programovania sme využívali portál  https://hourofcode.com/us/sk.

 

Do hodiny programovania sme sa zapojili v troch rôznych aktivitách:
1.  Iba žiaci SOŠ IT - v dňoch  5.12., 8.12. a 9.12. 2022  žiaci SOŠ IT na svojich vyučovacích hodinách informatiky, programovania a odborného výcviku realizovali aktivity spojené s projektom hodina programovania. Do aktivít bolo zapojených 168 žiakov 1. a 2. ročníka z toho 162 chlapcov a 6 dievčat a 4 pedagógovia.

2. Iba žiaci ZŠ – po dohode s vedením školy Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica, prišli dňa 6.12.2022 vybraní žiaci 9. ročníka na Hodinu programovania priamo na našu školu, kde pod vedením Ing. Ivana Lenka programovali a realizovali aktivity spojené s Hodinou programovania. Žiakov základnej školy sme informovali, že Hodina programovania prebehne na našej škole, už na prezentácii stredných škôl, ktorá konala 24.11.2022 v Banskej Bystrici. Hodiny programovania sa zúčastnilo 25 žiakov základnej školy Spojová 14, Banská Bystrica. Zmenku o ich účasti môžete nájsť aj na ich web stránke https://zsspojova.edupage.org/news/#

 


3. Žiaci ZŠ , SOŠ a rodičia - Deň otvorených dverí na SOŠ IT 6.12.2022 - počas celého Dňa otvorených dverí mali záujemcovia a možno budúci žiaci našej školy zoznámiť sa s týmto veľmi zaujímavým projektom, a prakticky si vyskúšať a realizovať aktivity spojené s Hodinou programovania. Využili sme to ako príležitosť a možnosť ukázať záujemcom o štúdium na našej škole, že programovanie môže byť aj zábava. Dňa otvorených dverí na našej škole sa zúčastnilo cca 300 návštevníkov – žiaci 8. a 9. ročníka s rodičmi. Z toho cca 60 sa zapojilo aj do hodiny programovania, či už vyskúšaním jednoduchého kódu, aplikácie alebo aktívnym riešením úloh.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }