VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Prednáška kritického myslenia  v podaní zamestnancov Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene

Prednáška kritického myslenia v podaní zamestnancov Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene

V stredu 6. 3. 2024 sme sa spolu so IV. E triedou zúčastnili prednášky zameranej na kritické myslenie. Našu školu navštívili zamestnanci z Technickej univerzity vo Zvolene, Ing. Pavol Gejdoš, PhD. so svojou kolegyňou, ktorých cieľom bolo zdôrazniť nám dôležitosť kritického myslenia pri využívaní sociálnych sietí.

Prednášku v priestoroch zborovne v pavilóne D1 otvorila naša kariérna poradkyňa Ľubomíra Turóciová, ktorá privítala hostí z Technickej univerzity vo Zvolene a zároveň im odovzdala slovo.  Ing. Pavol Gejdoš, PhD. nám  prišiel porozprávať hlavne o hoaxoch, klamstvách, fake news, kritickom myslení a vzdelávaní. Dozvedeli sme sa, že sociálne siete sú v dnešnej dobe veľmi populárne a pomocou nich sa môžeme vzdelávať, ale aj získavať  nepravdivé informácie. Určite sa každý z nás už stretol s nejakým tým príspevkom obsahujúcim hoax, fake news alebo klamstvo. Ako teda zistiť, čo je pravda a čo je klamstvo?

Nepravdivé príspevky obsahujú gramatické chyby, požadujú zdieľanie, naliehajú na emócie a manipulujú. Existujú rôzne stránky, ktoré tieto hoaxy vyvracajú a sú voľne dostupné na internete. Avšak nie každý má kritické myslenie, takže si nedokáže sám uvedomiť, čo je pravda a čo je klamstvo. Problém, ktorý sa nachádza v spoločnosti, je to, že si každý myslí, že má pravdu. Aby sme rozoznali rozdiel medzi klamstvami a pravdou, musíme sa stále vzdelávať. A čo si predstavujeme pod pojmom vzdelávanie? Niekto pomyslí na školu, niekto na exkurzie, kurzy, prednášky. Vzdelávanie však neznamená len sedenie v lavici v škole, ale aj  naše duchovné zamýšľanie sa. Mali by sme sa pozerať na veci z každého uhla pohľadu, aby sme získali čo najširšie informácie.

Koniec tohto stretnutia patril prezentácii  ich vysokej školy, najmä  odboru ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu. Dozvedeli sme sa, že škola podporuje žiakov aj vo voľnočasových aktivitách, majú veľmi veľké možnosti, počnúc  krúžkom ľudových tancov až po stráženie a cvičenie psíkov. Na škole sa organizujú športové podujatia, kde študenti súťažia s učiteľmi napríklad vo florbale alebo vo futbale. A o tom, ako študovať na Technickej univerzite, sa máme možnosť dozvedieť viac počas  Dňa otvorených dverí, 15. 3. 2024, na ktorý nás naši lektori z Technickej univerzity pozvali.

Mne osobne sa prednáška  veľmi páčila a dozvedela som sa veľa nového o kritickom myslení. Nie vždy viem rozoznať klamstvá na internete, určite budem viac premýšľať o tom, čomu veriť a čomu nie. Technická univerzita ma veľmi zaujala a určite navštívim ich webovú stránku. Spolužiak Róbert Mydlo zhodnotili toto podujatie slovami: „Drevárska fakulta vo Zvolene je podľa mňa špička vo svojom odvetví a určite má mladým ľuďom čo ponúknuť. Som vďačný za túto skúsenosť a pripravený na ďalšie možnosti vzdelávania!“

Autor a foto: Hana Raučinová, III. E

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }