VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Financie jednoducho a z praxe

Financie jednoducho a z praxe

Počas dnešného odborného výcviku sme mali možnosť spolu s druhákmi zo študijného  odboru klientsky manažér pošty zúčastniť sa v rámci preberania  peňažných služieb veľmi zaujímavého workshopu pod názvom Financie jednoducho a z praxe. A tak sme v takomto hojnom počte privítali medzi nami pani Ing. Janu Crmanovú, okresnú vedúcu OVB. Téma, o ktorej nám prišla porozprávať, mala názov „Financie jednoducho a z praxe“.

Celú prednášku viedla prostredníctvom monológu alebo lepšie povedané workshopu. Táto interakcia nám pomohla lepšie získať zručnosti potrebné pri spravovaní peňazí. Cieľom týchto prednášok je ukázať ľuďom cestu, ako byť úspešný, finančne gramotný človek, ktorý si plní svoje sny - žije slobodný a naplnený život. Hneď v úvode začala  niekoľkými otázkami na zamyslenie, napr: čo nám napadne ako prvé, keď počujeme slovo peniaze; čo pre nás znamenajú; koľko peňazí by sme potrebovali na bezstarostný život; koľko chceme v budúcnosti zarábať a či máme vo svojom blízkom okolí človeka, ktorý je podľa nás bohatý vo všetkých smeroch.  Spomenula nám aj tri kľúčové faktory pre slobodný život v hojnosti:
  • Ako o peniazoch rozmýšľam (ako myslím, taký svet vidím, tvorím)?
  • Ako s peniazmi narábam (informácie, ktoré mi prinášajú finančnú nezávislosť)?
  • Ako peniaze zarábam (viem ovplyvniť výšku príjmu a čas kedy pracujem)?
 
Tiež sa nás pýtala na naše brigády, ak nejaké máme, či si pravidelne odkladáme a povedala nám, že je dôležitá aj rezerva. Rezervu by sme mali mať vo výške troch až šiestich mesačných výdavkov, aby sme dokázali vyžiť pri strate zamestnania alebo pri vážnych zdravotných ochoreniach. Základné princípy finančnej gramotnosti sú krátkodobá finančná rezerva, dlhodobé aktíva, t. j.   10 % z príjmu a stredné sporenie, čím je príprava na ciele. S touto témou je spojený aj druhý pilier dôchodkového poistenia, ktorý my,  študenti, už máme povinný. Každý si ho však môže založiť až do 40. roku života, ak ho ešte nemá. Spomenula nám aj mnohých známych ľudí, ktorí práve to,  kde sú dnes, dosiahli investovaním a dlhodobým šetrením.  Porozprávala nám  niečo aj o finančnej stabilite a slobode. Spomínali sme si tiež kreditné a debetné karty a úroky spojené s nimi, a aj to, aké je náročné, keď spadneme do tohto kolobehu dlhov. Diskutovali sme aj o terajšom najmodernejšom a zároveň najjednoduchšom spôsobe zarábania peňazí, a to investovanie do akcií firiem. Vysvetlila nám ale,  že je to veľmi rizikové a nebezpečné, pretože jeden deň môžete mať 70% zisk a druhý deň aj 15% stratu. Túto tému obohatila aj o príklad z vlastného života, čo nám pomohlo lepšie túto problematiku pochopiť.

Veľmi sa mi páčilo, že sa s nami, mladými, prišiel niekto podeliť o svoje skúsenosti, niekto, kto má z tejto oblasti veľa vlastných skúseností, a preto nám dokáže aj  dobre poradiť. Ona sama nikdy nebola zamestnaná, ale vždy robila niečo, čo ju bavilo a k čomu mala vášeň. Ukázala nám, že byť bohatý neznamená mať len veľa peňazí, lebo tie sú len nástrojom a platidlom, pretože bohatý človek nemusí byť vždy aj šťastný a spokojný. Ukázala nám aj svoje sny a ciele, ktoré si splnila aj vďaka svojej finančnej slobode. Práve k tomu jej pomohlo vytvoriť si svoj visionboard a to odporučila aj nám, pravidelne si zapisovať a zaznamenávať svoje sny, postrehy a myšlienky. Človek si takto dokáže napr. pomocou obrázkov čiastočne realizovať a plniť svoje sny, s čím sa spájala aj jedna pekná veta: „Svoje sny si nemáme prispôsobovať podľa príjmov, ale príjmy podľa svojich snov.“  Svoju obohacujúcu prezentáciu zakončila veľmi pekný citátom, ktorý znie: „Schopnosť robiť si, čo chceme, kedy chceme, s kým chceme a ako dlho chceme, je tou najvyššou dividendou vo svete financií.“

A ja som veľmi rada, že sme sa opäť na odbornom výcviku mohli zúčastniť  ďalšieho z mnohých podnetných workshopov. Workshopy mi pomáhajú vždy lepšie pochopiť dané učivo a lepšie využiť získané informácie v praxi. A táto téma nás všetkých veľmi zaujala. Pani Crmanová nám naviac poskytla aj kontakt na ňu, ak by sme sa chceli dozvedieť niečo viac. Tiež nám  ponúkla pomoc pri zakladaní si druhého  piliera,  ale aj s množstvom  ďalších vecí, za čo sme jej veľmi vďační. Tiež ďakujeme pani majsterke a škole, že nám poskytujú aj takéto možnosti vzdelávania. ĎAKUJEME! 

Autor a foto: Ema Vrábľová, III. E

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }