VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Prezentácia firmy CBS (Creative business studio)

Prezentácia firmy CBS (Creative business studio)

Dňa 12. 10. 2023 bola žiakom SOŠ IT z odboru grafik digitálnych médií odprezentovaná činnosť a vízia firmy CBS za účelom budúcej spolupráce v rámci duálneho vzdelávania.
 
Hlavným poslaním spoločnosti CBS je tvorba originálnych produktov, ktoré sa vyznačujú jedinečným pohľadom na krajinu. Spoločnosť CBS spol. s r. o. je vydavateľstvo, ktorého všetky súčasné aj budúce produkty – či už maľované mapy, letecké knihy, čarovné knihy, turistické mapy alebo letecké fotografovanie, či filmovanie sú vždy spojené s jej hlavným poslaním, ktorým je publikačná činnosť.
 
Okrem vydavateľského má spoločnosť CBS aj ďalšie poslanie, a tým je propagácia krás krajiny, čím pomáha rásť cestovnému ruchu a vďaka tvorbe vlastných originálnych produktov napomáha samosprávam a spoločnostiam k ich zviditeľneniu.
 
Riaditeľ výroby Pavol Biely a grafik Miroslav Melicher priniesli mnoho ukážok kartografických produktov, reklamných predmetov a kníh, ktoré poskytli žiakom k nahliadnutiu a odprezentovali videá z leteckých mapovaní rôznych území. 
 
Po skončení prezentácie vzniklo diskusné okienko a žiaci dostali zadanie pre kreatívne spracovanie ľubovoľného projektu týkajúceho sa činnosti CBS, ktorého výstupy poslúžia pre výber adeptov na duálne vzdelávanie.

Autor článku: Mgr. art. Anita Baloghová

Foto: Zuzana Lišuchová

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }