VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Prvú časť maturitnej skúšky už máme za sebou

Prvú časť maturitnej skúšky už máme za sebou

A je to tu. To, čo sa nám pred štyrmi rokmi javilo ako ďaleká budúcnosť, sa stalo realitou. Mnohí hovoria, že maturita je len formalita, no napriek tomu sme mali obavy. Tento názor nám potvrdzujú aj bývalí žiaci, absolventi našej školy. Už od polovice štvrtého  ročníka, teda od kedy si intenzívnejšie uvedomujeme , že čas sa kráti a maturity sa čoraz viac približujú, nás chytá nervozita. Je to naša prvá veľká ozajstná skúška a my nevieme čo nás čaká. Učitelia nás varujú, ale zároveň nám hovoria, že s dostatočnou prípravou to určite zvládneme. Máme trému, strach z neúspechu, no dôležité je zodpovedne sa pripraviť a dôverovať si.

Nadchádzajúca maturitná skúška je pre mnohých študentov jednou z najdôležitejších udalostí v ich živote. Je to okamih, kedy sa zhodnotia ich vedomosti a schopnosti a kedy sa rozhodne o ich ďalšom smerovaní. Jednou z častí tejto skúšky je aj písomná časť, ktorá často vyžaduje nielen schopnosť jasne a presne vyjadriť svoje myšlienky, ale aj dobrú znalosť v maturitných predmetoch. Písomná maturita pozostáva z viacerých častí a to z testu a slohu. Každá časť testu má svoje vlastné nároky a špecifiká, no spoločné pre  všetky je potreba dobrej prípravy a samostatného myslenia. Pri písomnej maturite je dôležité nielen mať dobré vedomosti, ale aj vedieť efektívne využiť čas a vyjadriť svoje myšlienky. Preto je dôležité vopred sa pripraviť, trénovať písomné úlohy a zlepšovať tak svoje písomné schopnosti. Stres a nervozita môže ovplyvniť výkon každého študenta, preto je dôležité zbaviť sa stresu a udržať si počas skúšky pokojnú myseľ. V konečnom dôsledku je písomná maturita skúškou, ktorá testuje nielen vedomostné znalosti, ale aj schopnosť študenta pracovať pod tlakom a vyjadriť svoje myšlienky písomne. S dostatočnou prípravou a sebadôverou môžeme úspešne prekonať túto výzvu a posunúť sa ďalej vo vzdelávacom procese vo svojom živote. Aj keď teraz máme zmiešané pocity a obavy, veríme, že po maturite si budeme hovoriť, aké to všetko bolo ľahké. Verím, že každý z nás sme písomnú časť úspešne zvládli. Svedčia o tom aj výpovede mojich spolužiakov.

Marián Čief zo IV. C si myslí, že maturita z anglického jazyka bola ľahšia ako tá zo slovenčiny. Hoci na slohu boli super témy, testy boli zložité. „Pripravoval som sa priebežne počas celého štúdia, aj keď posledný mesiac som príprave venoval oveľa viac času.  Verím, že sme to všetci zvládli.“  Aj Jana Majerová zo IV. A si myslí, že sloh bol naozaj ľahký, zatiaľ čo testy boli v porovnaní z predchádzajúcimi rokmi oveľa ťažšie.  

„Bolo to riadne super. Ako keby som písal bežnú písomku, dalo sa to zvládnuť  úplne bez problémov, a najlepší bol sloh. Vôbec sa toho netreba báť. Aj keď som sa na túto časť maturitnej skúšky špeciálne nepripravoval nemal som strach a ani trému.“ Takto sa o tejto časti maturitnej skúšky vyjadril Samuel Šuľko zo IV. E.

A my všetci ostatní dúfajme, že super budú aj ďalšie časti maturitnej skúšky. Že nás neovládne strach z neúspechu a že každý z nás dokáže nielen sebe, ale aj svojmu okoliu,  že vedomosti, ktoré počas štyroch rokov štúdia získal sú na dobrej úrovni a o niekoľko mesiacov bude každý z nás držať v rukách maturitné vysvedčenie. Tak  nám všetci držte palce.

Autor a foto: Natália Maťašová

Foto: Zuzana Lišuchová

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }