VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Stále sa tešíme veľkému záujmu

Stále sa tešíme veľkému záujmu

Už začiatkom decembra, kedy Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30 v Banskej Bystrici  organizovala Deň otvorených dverí, bolo zrejmé, že záujem žiakov základných škôl o štúdium na našej škole bude opäť veľký. Napovedali tomu neustále prichádzajúci žiaci, rodičia a učitelia základných škôl z blízkeho okolia, ale aj zo vzdialených kútov Slovenka, ktorých neodradilo ani nepriaznivé počasie. Naše predpoklady sa splnili a my sme zaregistrovali až 407 prihlášok.

V prvom termíne prijímacích pohovorov, 4. mája 2023, sa na prijímacie skúšky dostavilo 182 zo 190 prihlásených žiakov. Mnohí z tých, ktorí sa rozhodli študovať na našej škole, si podali prihlášky na dva študijné odbory, a preto sa v utorok, 9. 5. 2023, opäť na našu školu vrátia. Prečo je o štúdium na našej škole čoraz väčší záujem? Jedným z dôvodov môže byť skutočnosť, že študijné odbory, ktoré ponúkame, sú atraktívne a pre trh práce žiadané,  ale aj jedinečnosť niektorých odborov. No predsa niektoré z nich napríklad mechanik počítačových sietí, grafik digitálnych médií, ale aj pracovník marketingu sa dá študovať aj na iných školách.

Odpoveď na túto otázku sme náhodou dostali od Adriany Knoškovej, matky Dávida Donovala, ktorý by chcel u nás študovať spravovanie inteligentných a digitálnych systémov alebo mechaniku počítačových sietí.  Kým čakala na svojho syna, ktorý práve vykonával prijímacie skúšky, prezradila nám, že prichádzajú z dedinky Podjavorie neďaleko Pliešoviec. Jej syn tam nemá veľa svojich rovesníkov, preto sa vo voľnom čase venuje počítačom. Sám si ich rozoberá a skladá, pretože to je to, čo ho najviac baví. Pôvodne sa rozhodoval medzi SPŠ JM tu v Banskej Bystrici a našou školou. Počas Dňa otvorených dverí  ich obidvoch zaujal hlavne prístup vyučujúcich ku žiakom. To, že vyučujúci sú ochotní a schopní akceptovať záujmy svojich žiakov a nenútia ich do činností, ktoré im nie sú prirodzené. Ocenili aj to, že snahou každého učiteľa je rozvíjať záujmy a talenty žiakov a tiež dobré vybavenie školy PC technikou. Skvelé je podľa nich aj to, že anglický jazyk je zameraný viac na komunikáciu, čo je v dnešnej dobe veľmi dôležité. Oslovila ich aj možnosť zapájania sa do rôznych projektov, možnosť získať certifikáty už počas štúdia. Preto o inej škole ani neuvažovali, naša škola bola ich prioritnou voľbou. Dúfa, že synovi sa bude na prijímačkách  dariť a bude študovať to, čo ho skutočne baví. To už prichádza Dávid: „Nebolo to až také ťažké, ako som predpokladal. Dúfam, že ma príjmu, pretože ma vždy bavili počítače a technológie. Ale hlavne je tu viac praxe.“

Neďaleko čaká na svoju dcéru Zuzanu Ulickú z Kalinova je otec. Rozhodla sa pre študijné odbory technik informačných a telekomunikačných technológií a grafik digitálnych médií. Prezradil, že ju to vždy ťahalo k programovaniu a počítačom a na Dni otvorených dverí sa rozhodla pre našu školu. Aj ďalší otecko čaká na svojho syna Šimona Kubíka z Rabčice, ktorý by tiež chcel byť technik informačných a telekomunikačných technológií alebo mechanik počítačových sietí. Podobná škola je aj v Tvrdošíne, no on dal prednosť našej škole, pretože sa mu u nás páčilo na DOD a okrem toho vždy chcel ísť do väčšieho mesta, akým je Banská Bystrica.

A pre štúdium na našej škole sa rozhodla aj pätica chlapcov zo ZŠ Sitnianska v Banskej Bystrici. Aj keď Lukáš a Šimon pôjdu na druhé kolo prijímacích pohovorov na inú školu, Jakub, Ivan a Timotej si podali obe prihlášky k nám. Hlavne preto, že majú pocit, že učitelia sú tu milí a prijímačky boli tiež v „pohode“. Uvedomujú si však, že konkurencia bola veľká.

Všetkým držíme palce a prajeme, aby mali to šťastie, že budú prijatí na odbor, ktorý ich bude baviť a napĺňať. Už teraz sa na všetkých tešíme.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Ing. Ján Hôrecký, Rastislav Chlusta, III. E

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }