VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Prečo by sme vás mali prijať? Čo povedať na pracovnom pohovore? Vyskúšali sme si online.

Prečo by sme vás mali prijať? Čo povedať na pracovnom pohovore? Vyskúšali sme si online.

Žiaci študijného odboru klientsky manažér pošty z III. E triedy sa na hodinách manažmentu už niekoľko týždňov venujú personálnemu manažmentu. Učili sa, ako vytvoriť opis práce, naplánovať počet zamestnancov, ale aj to, ako ich získať. Po vytvorení inzerátu sa dozvedeli, ako sa pripraviť na pracovný pohovor, čo všetko pracovnému pohovoru predchádza a nakoniec mali možnosť pracovný pohovor aj absolvovať.

Stalo sa tak na online vyučovaní 23. 4. 2021, kde ich spolu s vyučujúcou manažmentu Bc. Vlastou Vilhanovou  pri monitoroch ich počítačov privítala aj odborníčka z praxe a naša dlhoročná spolupracovníčka PhDr. Angelika Slováková.  Vďaka nej mali žiaci pocit „ozajstného“ výberového konania a niektorí mali naozaj zo začiatku trému. No už po niekoľkých minútach si ich záujem získal jej empatický prístup a tak samotné pohovory prebiehali vo veľmi príjemnej, priateľskej a zároveň profesionálnej atmosfére.

A žiaci zvládli túto formu vyučovania naozaj skvele! Vedeli už, že od  chvíle, keď začnú  pracovný pohovor,  personalista hodnotí jedinú vec, a to, či sú najlepší kandidáti  na túto prácu. A preto ich nezaskočila ani otázka: „Prečo by sme mali prijať práve Vás?" Vedeli, že nemôžu odpovedať: „Preto, že potrebujem prácu.“ Ako na každom workshope aj tu vzniklo niekoľko vtipných situácií. Napríklad Michal Maximo Kováč, ktorý absolvoval výberové konanie na pozíciu dopravného policajta, na túto otázku odpovedal slovami: „Pretože rád buzerujem ľudí.“ Zaujímavé boli aj odpovede žiakov na otázku, aké sú ich silné stránky. Naučili sa totiž aj to, že zamestnávatelia ocenia, keď vedia pomenovať svoje  silné stránky a vedia, že do firmy prinášajú hodnoty.  No vzápätí mali vymenovať aj svoje slabé stránky. To ich prinútilo k sebahodnoteniu a k lepšiemu spoznaniu vlastnej osobnosti.

„Absolvoval som pracovný pohovor na pozíciu právnika Okresného súdu v Banskej Bystrici a mal som z toho naozaj super pocit. Každá takáto skúsenosť je dobrá a pracovný pohovor skôr či neskôr čaká každého z nás. Je dobre, že som mal možnosť získať praktické skúsenosti a dozvedieť sa, čo je dobré a čo by som na pracovnom pohovore robiť nemal.  Precvičil som si to „naostro“ a na pohovore budem mať určite väčšiu šancu na úspech ako bez tejto prípravy,“ ocenil toto podujatie Gabriel Bukovina. Svoje pocity vyjadril aj  Adam Barič: „Dnešná hodina manažmentu ma  bavila oveľa viac vďaka kvalitnému workshopu, na ktorom sme si mali možnosť prakticky vyskúšať pracovné pohovory.  Dalo mi to dobrú prípravu a naučil som sa, čo môžem a čo by som nemal hovoriť, aby som získal pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam. A mnoho iných užitočných vecí. Privítal by som aj  viac takýchto podujatí.“ Podobný názor má aj Petra Foltániová: „Workshop, ktorý si pre nás  pripravila pani Slováková, sa mi veľmi páčil. Nakoľko nám všetkým v súčasnej dobe chýba komunikácia, všetci sme to privítali. Posunulo ma to ďalej a verím, že to určite nebolo naposledy,  čo sme sa takto spojili online.  Už sa teším sa  ďalšie workshopy, ktoré, dúfam, už budú prebiehať prezenčne v škole.“

Spätná väzba od žiakov nám opäť potvrdila, že každá netradičná forma vyučovania sa naozaj vyplatí.  Som rada, že môžeme žiakom poskytnúť  aj informácie a skúsenosti z praxe vďaka odborníkom,  ktorým záleží na budúcnosti mladej generácie. Jedným z nich je aj PhDr. Angelika Slováková, ktorej by som chcela touto cestou  za všetkých žiakov poďakovať.

Autorka a foto: Bc. Vlasta Vilhanová

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }