VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Investície, cesta k spokojnému životu

Investície, cesta k spokojnému životu

Na internete sa dočítame, že finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Ale aj to, že finančná gramotnosť na Slovensku je veľmi nízka. O získanie nových vedomostí a ale aj odborných zručností z tejto oblasti sa žiakom IV. E triedy v pondelok 17. 4. 2023 postarali zamestnanci  Brokérie, a. s. zo Zvolena, pani  Erika Urbančoková a pán Vladimír Vilhan, ktorí  si pre nich pripravili zaujímavý workshop práve na tému finančná gramotnosť. A tak  sme mali možnosť dozvedieť sa o množstve výhod investovania a aj to, aký je rozdiel medzi obchodovaním a investovaním. Workshop nás všetkých zaujal, najmä vďaka priateľskému vystupovaniu a profesionálnej prezentácii zástupcov spoločnosti Brokeria, ktorá je jednou z najvýznamnejších finančno-sprostredkovateľských spoločností na Slovensku a ponúka všetky finančné produkty na jednom mieste.

My, štvrtáci, si uvedomujeme, že čas sa neúprosne  kráti a blíži sa koniec nášho štvorročného štúdia na strednej škole. A práve  s tým sa spája aj tento deň, ktorý je posledným dňom stráveným na odbornom výcviku. Teším sa, že nám ho spríjemnili práve zástupcovia spoločnosti Brokeria Erika Urbančoková a Vladimír Vilhan svojím workshopom.

Z môjho uhla pohľadu ide o zanedbávanú tému, a preto som veľmi ocenila príležitosť  zúčastniť sa tohto workshopu. Prezentácia sa niesla v príjemnom duchu a to najmä preto, že informácie boli podávané zrozumiteľne a bez zbytočných poučiek. Workshop bol zameraný hlavne na investície. Vzhľadom na to, že končím štúdium na strednej škole,  investície ma zaujali hlavne tým, že je to jednoduchý a dobrý spôsob na ušetrenie a znásobenie financií. Som vďačná za možnosť získať nové vedomosti z oblasti investícií a pochopiť rozdiel medzi investovaním a obchodovaním. Po teoretickom uvedení do problematiky investícií sme mali možnosť vidieť, ako sa 20 eur dá v priebehu 20 rokov znásobiť až 6-krát.
Táto téma zaujala všetkých a aj keď nemôžem priniesť vyjadrenia všetkých, prečítajte si slová aspoň niekoľkých mojich spolužiakov. Stanislava Staníkova zhodnotila dnešné podujatie slovami: „Workshop bol zaujímavý a vzbudil u mňa o niečo väčší záujem o investície. Najviac nás bavilo, keď sme používali kalkulačku na šetrenie.“   Kristína Motyková dodáva: „Najviac ma určite zaujalo investovanie. Počula som už o tom skôr a až na tomto workshope som sa bližšie dozvedela, čo to je, a tiež ma to presvedčilo, aby som si takýto investičný účet otvorila a začala investovať do rôznych akcii.“ A na záver Martin Moravčík: „Prezentácia vo mne zanechala pozitívny dojem. Inšpirovalo ma to k investovaniu a myslím si, že aj za malú čiastku si vieme do budúcna nasporiť celkom  pekné peniaze, vďaka ktorým si môžeme užiť napríklad pekný dôchodok.“
Spoločnosť Brokeria vo Zvolene už dva roky poskytuje miesto na realizáciu odbornej praxe našej spolužiačky Sašky Cickovej. Preto na záver prinášam ešte jej názor: Túto spoločnosť tvoria úžasní ľudia, ktorých práca baví a napĺňa. Prezentácia o finančnej gramotnosti nám priblížila finančnú gramotnosť na Slovensku a zároveň  rozšírila obzor o možnostiach investovania a obchodovania. Verím, že všetky poznatky, ktoré som počas uplynulých dvoch rokov získala, v budúcnosti zúročím.“
 
V mene celej triedy by som sa chcela poďakovať zástupcom spoločnosti Brokeria za svoj čas a za pútavú prezentáciu. Zároveň ďakujeme pani majsterke Bc. Vlaste Vilhanovej za ďalšiu možnosť, ktorú pre nás vytvorila.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Matúš Melicherčík

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }