VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Pracovníci marketingu z I. E si mali možnosť vyskúšať pracovné pohovory

Pracovníci marketingu z I. E si mali možnosť vyskúšať pracovné pohovory

Koľkokrát ste už boli na pracovnom pohovore, kde ste mali pocit, že sa vás personalista snaží vyviesť z miery alebo dokonca nachytať? Pohovor sa neuberal smerom, akým ste si predstavovali a vy ste nemohli ukázať, akí v skutočnosti ste? Ak je vám to povedomé, vedzte, že sa to nestalo len vám. To, čo sa vám zdá ako nepríjemné, je práca šikovného personalistu a jeho snaha vyviesť vás z miery a nachytať nepripraveného. Jeho zámerom nie je vám uškodiť, ale zistiť, ako viete reagovať pod stresom alebo v neobvyklých situáciách.

Takúto skúsenosť už majú aj žiaci z I. E triedy. Témou práce na odbornom výcviku sú práve pracovné pohovory. Keď sa naučili, ako sa na pracovný pohovor pripraviť, ako áno a ako nie, teda čo sa pri pracovných pohovoroch odporúča a čo nie,  privítali medzi sebou PhDr. Angeliku Slovákovú, ktorá s nimi realizovala pracovný pohovor na pozíciu manažéra malej firmy, ktorú si sami  založili.   A išlo im to naozaj veľmi dobre. Nina Maruniaková sa uchádzala o pracovnú pozíciu manažéra internetového obchodu v spoločnosti EU Mobile:  „Dnešný pohovor s pani Slovákovou sa mi veľmi páčil. Prišla medzi nás s dobrou náladou a s úsmevom na tvári. Bola som, bohužiaľ, prvá  a preto som mala trochu viac stresu, nakoľko som nevedela, čo ma čaká. Pani Slováková viedla pracovný pohovor veľmi profesionálne a ja som mala pocit, že pohovor absolvujem reálne.“  Ninka to zvládla veľmi dobre a rovnako si počínali aj ostatní žiaci. Aj pani Angelika Slováková hodnotila ich výkony veľmi dobre a jej slová  všetkých potešili.

To bolo pred Veľkou nocou. A po sviatkoch ich už v učebni čakal ďalší personalista, Ing. Ján Krchňavý. Pred pohovormi im nezabudol poskytnúť niekoľko cenných rád a mohli sme pokračovať. A ako to dopadlo tentokrát? „Dňa  18. 4. 2023 sme absolvovali ďalší workshop na prijímacie pohovory.   Ing. Ján Krchňavý nám kládol  ťažšie otázky, na ktoré sme niekedy nevedeli okamžite reagovať. Pozitívne bolo, že sme sa vždy vynašli. Opäť sme sa naučili niečo nové. Mne osobne sa tento workshop veľmi páčil, bol som veľmi spokojný a cítil som sa ako na ozajstnom pracovnom pohovore. Moje emócie vykrikovali šťastím, ale aj zmiešanými pocitmi. Pán Krchňavý sa správal ako náš naozajstný budúci zamestnávateľ a vyžarovala z neho veľká energia. Úžasne sa mi s ním pracovalo. Je to úžasný človek, ktorý dokázal v živote veľmi veľa a beriem si z neho veľký príklad. Aj pani majsterka bola určite veľmi spokojná, pretože úsmev na jej tvári bol neustále. Neuveriteľne ďakujem za túto príležitosť a teším sa na ďalšie stretnutie.“  Matúš Melicherčík naozaj nešetril slovami chvály, ale tými nešetril ani pán Ing. Krchňavý. Najväčšou odmenou pre žiakov bolo snáď to, keď povedal, že minimálne troch z nich by okamžite zamestnal.  Presvedčili ho a už teraz sa môžu tešiť na ďalší workshop v CVČ JUNIOR, kde sa budú učiť písať netradičné životopisy a motivačné listy.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Matúš Melicherčík

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }