VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Písomky sú za nami...

Písomky sú za nami...

Štyri roky ubehli ako voda a moment, kedy sme ako vystrašení prváčikovia prekročili prah školy, sa pre nás stal len milou spomienkou. A zrazu, ani sme sa nenazdali,  ocitli sme sa v laviciach, kde na nás čakali testy. No nie tie bežné. Tieto už neznamenali len takú obyčajnú skúšku. Znamenali „skúšku dospelosti“, ako to mnohí nazývajú. Áno, dostihla aj nás.

 V utorok 14. marca 2023  by sa na chodbách budovy D1 napätie dalo krájať. Nikto nevedel, čo ho čaká. Z každého kúta chodby bolo počuť rôzne poučky a mená autorov. Keď nás administrátori zavolali do tried a posadili nás na svoje miesta, stres na chvíľu opadol. Ale v  momente, keď  sme dostali do rúk test, na vypracovanie ktorého sme mali sto minút, tréma bola opäť na scéne. A oprávnene. Veď pri teste plnom nástrah a chytákov si každý z nás lámal hlavu. Pri viacerých otázkach by sme povedali, že správnych odpovedí bolo viac. Stanovený časový limit plynul rýchlo a my sme sa ani nenazdali a maturitný test sme mali za sebou. Veru, rýchlo sme pochopili, že ,,maturitka nie je až taká formalitka“.

Po prestávke sme opäť zasadli na svoje miesta a netrpezlivo čakali na tohtoročné témy slohu. Na rozdiel od minuloročných maturantov šťastie stálo pri nás. Každý sa potešil a dokázal si bez problémov vybrať tému. Najčastejšie si žiaci vyberali rozprávanie alebo umelecký opis. Niektorým sa však lepšie písal diskusný príspevok. Najmenej žiakov si vybralo výklad na tému Bezpečnosť na internete.

V stredu sme už vedeli, čo nás čaká, a preto sme nepociťovali až takú trému. Pre niektorých bol test z anglického jazyka príliš jednoduchý, no iní si potrápili mozgové bunky. Počúvanie bolo náročnejšie aj pre tých najlepších. A u niektorých žiakov sa test zmenil na Tipsport. Čas sa rýchlo míňal a hodina ubehla ako minúta. U mnohých žiakoch stres stúpol, keď  sa spolužiaci začali rozprávať o správnych odpovediach. Zaskočila nás informácia, že pri písaní slohu nemáme možnosť používať slovníky. Z témy na sloh sa potešil asi každý. Rýchlo sme pochopili, že slovníky nie sú potrebné.  Žiakom, ktorí si vybrali skupinu B1, sa list britskému kamarátovi písal ako po masle.

Tak takto sme vnímali písomnú časť maturitnej skúšky my a o svoje pocity sa s nami podelili aj naše ďalšie spolužiačky: ,,Podľa môjho názoru bol test z anglického jazyka jednoduchší ako ten zo slovenského. Chytákov som sa nezľakla a veľmi ma potešili témy slohov,´´ povedala Stanka Staníková a Andrea Kupcová už len dodala: ,,Myslím si, že písomnú časť som zvládla. Kým nenadišiel deň D, vôbec som sa nebála. Najhoršie bolo nekonečné čakanie na chodbe.“ 

Veríme, že sme uspeli. A tiež, že rovnako zvládneme aj praktickú a ústnu časť maturitnej skúšky. Veď s týmto cieľom sme prišli študovať, usilovne sme sa pripravovali a keď nám budete držať palce, určite   sa nemáme čoho obávať.

Autor: Mária Kosoňová a Karolína Nepšinská, IV. E

Foto: Zuzana Lišuchová, majsterka OV

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }