VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Pomáhať slabším sa dá aj cez učebné osnovy

Pomáhať slabším sa dá aj cez učebné osnovy

Tretiaci študijného odboru pracovník marketingu sa už niekoľko rokov učia realizovať nástroje marketingovej komunikácie v reálnych podmienkach. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku. Pri rozhodovaní sa, na ktorú spoločnosť sa zameriame pri budovaní vzťahov s verejnosťou, resp. organizovaní PR podujatia, naše rozhodnutie opäť padlo na spoločnosti Geis SK so sídlom vo Zvolene a CBRE v Banskej Bystrici. Manažéri týchto dvoch spoločností   už niekoľko rokov vytvárajú podmienky pre praktické činnosti našich žiakov a ani v tomto školskom roku nezaváhali a ochotne sa zapojili do tohto podujatia, ktoré bolo zamerané na pomoc deťom zo sociálne slabých rodín prostredníctvom neziskovej organizácie Úsmev ako dar v Banskej Bystrici.

Vo štvrtok, 16. februára 2023, sa na pozvanie žiakov III. E a majsterky OVY  stretli v priestoroch SOŠ IT, Banská Bystrica  Monika Švecová, HR manažérka spoločnosti Geis SK, ktorá priniesla množstvo darčekov pre deti zo sociálne slabších rodín vo forme sladkostí, školských potrieb, ale aj oblečenia pre najmenších, Romana Dorotovičová, ktorá prispela  darčekovou poukážkou s kreditom 250 € od spoločnosti CBRE, zástupkyňa neziskovej organizácie Úsmev ako dar Michaela Kissová, vedúca marketingu a dobrovoľníčka Sára Fajberová. A mohlo sa začať.

Žiaci, hoci toto podujatie pripravovali už niekoľko týždňov, ich privítali s určitou dávkou trémy.  Po privítaní všetkých hostí majsterkou odborného výcviku Vlastou Vilhanovou ich okrem príhovoru a ďakovného listu pre Úsmev ako dar čakal aj prednes vlastnej poézie. Ten nasledoval po úvodných slovách Marka Ligenzu: „Naše verše sú určené  hlavne pre tie deti, ktorým nebolo dopriate to, čo iným deťom a pre organizáciu, ktorá je ochotná pomáhať im. Preto sme si pre nich pripravili niekoľko slov vo forme veršov, ktoré by im vyčarili úsmev na tvári.“ A práve pri tejto časti programu sa v očiach našich hostí zaleskli slzy, čo hovorilo za všetko. Nasledovali slová uznania z úst Moniky Švecovej zo spoločnosti Geis, ktorá ocenila toto podujatie slovami: Ste úžasní, že takouto cestou myslíte a  pomáhate tým najslabším. Pripravili ste pekný program a aj pekné propagačné  materiály pre túto akciu. V súčasnej dobe, kedy to nemáte jednoduché ako mladá generácia a boríte sa s vlastnými problémami, je obdivuhodné,  že myslíte aj na iných a pripravili ste takúto  super akciu. Vážte si svoje rodiny, kamarátov, učiteľov, lebo je mnoho detí a rodín, ktorým chýba aj to základné,  istota rodiny a domova, možnosť sa vzdelávať a chodiť do školy, tráviť čas s kamarátmi. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s vašou školou a vašimi žiakmi,“ zaznelo z úst pani Švecovej.

Michaela Kissová a Sára Fajberová pokračovali prezentáciou svojej činnosti a besedou o dobrovoľníckej činnosti. Nakoniec ocenili záujem týchto mladých ľudí o pomoc tým, ktorí nemali také šťastie ako oni a nie je im dopriate žiť v rodinách, slovami: Sme veľmi vďační,  že ste si aj tento rok v rámci marketingovej komunikácie vašich žiakov a sponzorov opäť vybrali na podporu našu organizáciu. Oceňujeme, že sa žiaci aktívne zapojili do celého podujatia a že ich aj takýmto spôsobom vediete. Pripomínate im, že pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú, je veľmi dôležitá.  Veríme, že naša spolupráca bude aj naďalej pokračovať. Ešte raz ďakujeme!“ 

Žiaci totiž okrem programu, ktorý pripravili,  darovali aj darčeky – plyšové hračky, knihy a oblečenie, ktorého sa vzdali, aby pomohli iným. A to sa naozaj cení. Celé podujatie sa nieslo pod názvom: „Vráťme deťom úsmev“ a my veríme, že sa nám to aspoň na chvíľu podarilo.   Nakoniec prinášam aj pocity a názory aspoň niekoľkých žiakov: „Aj vďaka spoločnosti Geis a CBRE bola atmosféra na tomto podujatí úžasná. Zástupcovia sponzorských organizácií predniesli nádherné slová, nad ktorými sme sa neskôr zamýšľali. Potom nám organizácia Úsmev ako dar ešte lepšie priblížila svoju činnosť vo forme prezentácie. Videli sme fotky a videá detí z detských domovoch, ktorým táto organizácia pomáha. Bolo nám ľúto, že tieto deti nedostávajú toľko lásky, koľko potrebujú,  preto sme veľmi radi, že sme mohli aj my pomôcť. Po prezentácií sme sa rozprávali o dobrovoľníckej činnosti, ktorú táto organizácia umožňuje. Na záver sme odovzdali dary pre deti v núdzi.  Celé podujatie dopadlo výborne. Sme radi, že sme sa mohli stretnúť práve s týmito spoločnosťami. Vyčarilo to aj nám úsmev na tvári.“  K slovám Natálie Maťašovej pripájam aj vyjadrenie Lenky Kopkovej: „Moje pocity sú na pozitívnej vlne. Všetci, ktorí sme sa zišli, sme mali dobrú náladu a hlavne úsmev na tvári. To je to najkrajšie, čo človek človeku môže dať. Samozrejme, sa to nezaobišlo bez stresu z toho, ako to bude celé prebiehať, kto vlastne príde. Chvíľami, kým som čakala na svoju rolu, som sa bála, že zabudnem, čo vlastne mám povedať, alebo že sa zakokcem, ale nakoniec všetko dobre dopadlo a zvládli sme to na jednotku. Hostia boli milí, pochválili nás. Vždy keď povedali niečo pozitívne na našu adresu, tak mi naskočili zimomriavky po celom tele a prebehol mráz po chrbte. Však mi dáte za pravdu, že pochvala sa dobre počúva. Lenže tento pocit, čo som zažívala, bol úplné iný, priam neopísateľný. Dá sa povedať, že som znova vďaka tejto škole vyšla zo svojej komfortnej zóny a posunula sa o niečo ďalej v oblasti komunikácie s ľuďmi. Hneď mám deň krajší, keď som videla toľko usmiatych ľudí pokope. Jednoducho som na nás hrdá, že sme to tak úžasne zvládli a že som sa mohla takéhoto niečoho zúčastniť. Ďakujem!“

Václav Havel raz povedal, že „ľudská pomoc v núdzi neobohacuje len toho, kto  ju dostáva, ale aj toho, kto ju poskytuje.“  A s týmto pocitom sme sa s našimi hosťami rozlúčili.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OVY

Foto: Sára Priebojová, I. E

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }