VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Prvý pilier predstavuje Propagačná grafika:

Prvý pilier predstavuje Propagačná grafika:

Tento pilier je určeným žiakom, ktorí radi kreslia, ilustrujú, fotografujú alebo inak povedané,  chcú sa venovať obrazovému spracovaniu. Postupne sa oboznámia s dejinami grafického dizajnu, typografiou, návrhom písma, komiksov a tvorbou publikácií.

Druhý pilier je venovaný Pohyblivej grafike a filmu:

Druhý pilier je venovaný Pohyblivej grafike a filmu:

Je navrhnutý pre žiakov, ktorí by sa v budúcnosti chceli venovať oblasti filmového spracovania, natáčaniu promo videí, video reklame, vizuálnym efektom, animácii, pohyblivej grafike (motion graphics) a samozrejme 3D grafike.

Tretí pilier sa týka oblasti UX | UI dizajnu, kódovaniu a tvorbe webstránok:

Tretí pilier sa týka oblasti UX | UI dizajnu, kódovaniu a tvorbe webstránok:

Je pre žiakov, ktorí uprednostňujú systém, postupnosť a logické myslenie. V tejto časti sa žiaci naučia dizajn a programovanie webstránok od jednoduchého tagovania v jazyku HTML5, cez štylizáciu stránok prostredníctvom CSS3 a Bootstrap.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }