VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Bohaté zastrešenie programov používaných v praxi.

Bohaté zastrešenie programov používaných v praxi.

Naši učitelia a majstri sa pravidelne školia, aby mohli žiakov čo najlepšie pripraviť do praxe.

Celoživotné vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie na Strednej odbornej škole informačných technológií, Tajovského 30 v Banskej Bystrici

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }