VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Teoretická oblasť pozostáva zo všeobecného a odborného vzdelávania.

Teoretická oblasť pozostáva zo všeobecného a odborného vzdelávania.

Všeobecné vzdelávanie dáva žiakom predpoklady pre dobrý všeobecný prehľad vo svojom odbore. Obsah učiva všeobecnovzdelávacích predmetov je usporiadaný vo vzťahu k odborným predmetom vzhľadom na celkový rozvoj osobnosti i profesionálnu pripravenosť žiaka na jeho budúce povolanie.

Praktická oblasť – odborný  výcvik

Praktická oblasť – odborný výcvik

Všeobecné vzdelávanie dáva žiakom predpoklady pre dobrý všeobecný prehľad vo svojom odbore. Obsah učiva všeobecnovzdelávacích predmetov je usporiadaný vo vzťahu k odborným predmetom vzhľadom na celkový rozvoj osobnosti i profesionálnu pripravenosť žiaka na jeho budúce povolanie.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }