VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Prvý pilier - odborné teoretické vyučovanie

Prvý pilier - odborné teoretické vyučovanie

Žiaci získajú kvalitné teoretické vedomosti z oblasti poštových a bankových činností. Naučia sa tu zásady prijímania, prepravy a dodávania poštových zásielok, poštových poukazov, riešenia reklamácií, obstarávateľské činnosti pre zmluvných partnerov SP, a. s., zásady vyplácania dôchodkov, vedenia pokladničnej služby a všetky činnosti Poštovej banky, a. s..

Druhý pilier - odborné praktické vyučovanie

Druhý pilier - odborné praktické vyučovanie

Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v špecializovanej dielni praktického vyučovania (cvičná pošta) vo všetkých ročníkoch a na pracoviskách zamestnávateľa. Žiaci, ktorí sa vzdelávajú v systéme duálneho vzdelávania sú od druhého ročníka zapojení priamo do pracovného procesu na certifikovaných pracoviskách pôšt pod vedením vyškolených inštruktorov.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }