VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Prvý pilier predstavuje programovanie:

Prvý pilier predstavuje programovanie:

Žiadny IT špecialista sa dnes nezaobíde bez základov algoritmického myslenia. Zručnosť v programovaní je jeho veľkou výhodou. Preto je aj jedným z pilierov tohto odboru práve programovanie.

Druhý pilier je venovaný problematike Internetu vecí (IoT):

Druhý pilier je venovaný problematike Internetu vecí (IoT):

Štúdium nadväzuje na základy fyziky zo základnej školy v témach magnetizmu, elektrostatiky a elektrického prúdu. Cez základné zákony (Ohmov zákon, Kirchhoffove zákony) žiak pochopí...

Tretí pilier sa týka štúdia inteligentných sietí:

Tretí pilier sa týka štúdia inteligentných sietí:

Správa inteligentných sietí – žiak sa naučí spravovať LAN pre domácnosť, malú firmu ale aj veľký podnik, vytvárať VLAN siete, zabezpečiť prístup do siete pre neoprávnené zariadenia, zabezpečiť LAN...

Štvrtý pilier rozdelený podľa zamerania štúdia na kybernetickú bezpečnosť/digitálny podnik

Štvrtý pilier rozdelený podľa zamerania štúdia na kybernetickú bezpečnosť/digitálny podnik

Kybernetická bezpečnosť – ochrana zariadení a dát pred hrozbami dnešnej doby. Do kybernetickej bezpečnosti dnes zaraďujeme rôzne typy útokov, škodlivého softvéru tzv..

Piaty pilier je venovaný problematike soft skills a kritickému mysleniu:

Piaty pilier je venovaný problematike soft skills a kritickému mysleniu:

Predmet pomôže žiakom naučiť sa v dnešnom modernom svete zvládať stres, správne si stanoviť ciele, vedieť sa sebamotivovať, prijímať zodpovednosť, budovať na pracovisku dobré vzťahy (teambuilding), pracovať v teame a správne riešiť konflikty...

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }