VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Prvý pilier - odborné teoretické vyučovanie

Prvý pilier - odborné teoretické vyučovanie

Škola žiakom  sprostredkuje základy z ekonómie, ktoré potrebuje vedieť nie len každý ekonóm, manažér a podnikateľ, ale aj obyčajný človek v bežnom živote. Pripraví ich k správnemu finančnému rozhodovaniu, plánovaniu osobných financií, základom práva, aby  sa vedeli vždy a všade obhájiť.

Druhý pilier - odborné praktické vyučovanie

Druhý pilier - odborné praktické vyučovanie

Štúdium tohto atraktívneho odboru umožní žiakom už počas štúdia možnosť získať zručnosti pri realizácii marketingových a manažérskych činností v reálnych podmienkach prestížnych spoločností a firiem.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }